En bok om friskvård för Dig

Det här är en bok som kan och vill ge Dig ”verktyg” som Du kan använda till att ge Dig själv optimala förutsättningar att hålla Dig så frisk som möjligt, må bra och känna välbefinnande. Det är Dig den här boken gäller. Du får kunskap som hjälper hela Dig, stimulerar och inspirerar Dig att ännu bättre sköta om Din hälsa varje dag. Genom att tillämpa bokens innehåll kan Du ge Dig en kommande tillvaro, mer rik på hälsa. Vill Du ha den här hjälpen? Valet är Ditt. Du har ett liv på Dig. Det kan väl vara värt att Du unnar Dig att leva det på bästa tänkbara sätt.

 

Hjälper Dig bygga ett friskare liv

Både kropp och själ behöver Du regelbundet sköta om för att ge Dig bra möjligheter att ha ett fortsatt hälsostarkt liv. Om Du använder kunskapen Du får i den här boken är det en mycket bra hjälp på vägen. Hjälp som lär Dig mer om hur och varför det är en stor fördel för Dig själv att praktisera friskvård. Störst chans till att leva ett friskt liv har Du om Du vårdar både Din fysiska och psykiska hälsa. Som framgår av bokens kapitelrubriker här nedan så får Du hjälp och kunskap för hela Dig. Allt skrivet så att Du lätt kan tillämpa det som en utmärkt hjälp till självhjälp.

- Kap 1 Vem borde tjäna pengar på Din hälsa
- Kap 2 Orsaken till våra behov
- Kap 3 Varför behövs en viss bränsleblandning till kropp och själ?
- Kap 4 Lär känna Dig själv
- Kap 5 Kosten – av vikt för hälsan
- Kap 6 Kostträning
- Kap 7 Kost – näringslära
- Kap 8 Aktivitet - av vikt för hälsan
- Kap 9 Effektiv eller ineffektiv effektivitet
- Kap 10 Tid för tidsplanering
- Kap 11 Behovet av sömn
- Kap 12 Avslappning
- Kap 13 Hitta nya tankemönster
- Kap 14 Medveten närvaro
- Kap 15 Mental Träning
- Kap 16 Stresshantering
- Kap 17 Hur Du hittar Din livsuppgift
- Kap 18 Kärlekens kraft
- Kap 19 Tankeskolan

 

Lönsamt med friskvård i arbetslivet

För varje form av verksamhet som vill ha ut det mesta och bästa av sina medarbetare är det en absolut förutsättning att samtliga är friska och mår bra. För att kunna vara det och i längden orka prestera sitt bästa och därmed bli som mest lönsam för verksamheten, krävs friskvårdsinsatser. En sådan grundläggande åtgärd är att ge var och en tillgång till tillräcklig kunskap om det man behöver veta för att kunna hjälpa sig själv på bästa sätt. Ur ekonomisk synpunkt blir alltid ökad kunskap om friskvård en klart kostnadsbesparande investering för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Dessa behov tillgodoses i boken HÄLSA VARJE DAG. Detta till en liten engångskostnad som ger utmärkta möjligheter att ge alla på arbetsplatsen ett eget verktyg till hjälp att finna och praktisera just de friskvårdsinsatser som var och en kan ha behov av.
 Beställning och köp av boken
Klicka här för att komma direkt till sida där köp kan genomföras.

När det gäller beställning och köp av flera exemplar samtidigt till t ex arbetsplatser, föreningar eller organisationer, var vänlig lämna kontaktuppgifter per e-post eller telefon så erhålls offert. Rabatter lämnas vid samtidigt köp av flera bokexemplar.

www.aktivhalsoservice.se
info@aktivhalsoservice.se
Tel 070 531 33 84

 Bokens omslag
Hälsa varje dag bokomslag

 

    Hälsa varje dag