Presentation Hälsoprodukter Terapier Kontakta Oss
Logga in till friskvårdsträningen här.
       
EFFEKTIV MÅ BRA HJÄLP.
En samlad och mångsidig hjälp för både arbetsplatser och enskilda.

Se t ex vårt stora urval av må bra hjälp i vardagen. Rekommenderas inte minst i förebyggande syfte. Kontakta oss gärna för personlig service, för att hitta rätt hjälp som passar var och en.

Vår egen bok om friskvårdskunskap i vardagen, med titeln: "HÄLSA VARJE DAG - får dig att må bättre"

För hjälp med företagsekonomisk hälsoutveckling, se www.ftrim.se

Vill du må bra?


Välkommen till en aktiv hälsoservice för alla.
Hälso- och friskvårdshjälp till såväl arbetsplatser som enskilda.


Stanna upp och tänk efter. Vad är det som avgör om man mår bra eller inte? Är det slumpartat eller är det något man själv kan påverka?

AKTIV HÄLSOSERVICE har utvecklat en hälso- och friskvårdsverksamhet som erbjuder mycket bred service.

Hur utnyttjar man då det på bästa sätt? Jo, genom att skaffa sig kunskap om all den hjälp till självhjälp, om hälsa och friskvård, som finns i det mycket breda sortimentet av hälsoprodukter och även terapeutisk hjälp. Ju mer man får veta om allt detta, desto mer upptäcker man hur mycket mer man behöver lära sig och också praktisera för att kunna tillgodose alla de behov som var och en har till kropp och själ. Detta är extra viktigt i den tillvaro som dagens samhälle kräver att vi ska klara av utan att drabbas av ohälsa.

All denna hjälp finns presenterad under rubrikerna Hälsoprodukter respektive Terapier, ovan.

Som en speciell hjälp att få ett samlat grepp om de olika friskvårdskunskaper som man har nytta av i vardagen, för att hjälpa sig själv till ett hälsoriktigare liv, har vi skrivit en egen bok. Boken har titeln HÄLSA VARJE DAG - får dig att må bättre. Den är skriven så att alla och envar har nytta av den i sin vanliga vardag. En perfekt hjälp till självhjälp på vägen mot ett fortsatt liv, rikt på god hälsa. Mer information på www.aktivhalsoservice.se/halsavarjedag.

Ännu mer nyttigt om hälsa och friskvård finns att läsa om på bloggen Hälsosamt. Länkadress: http://halsosam.wordpress.com/

Vi tar ett ordentligt helhetsgrepp på det mesta som inryms under friskvård. Här finns hjälp med bl a motion, vardagsträning, ergonomi, kost, tids- och effektivitetsplanering, mental träning, stresshantering, avslappning, kognitiv beteendeterapi och flera andra delar.

I och med att det finns på vår hemsida så har man den stora fördelen att det alltid är tillgängligt och man följaktligen kan träna med det på helt valfri tid och plats.

Se även vårt stora urval av må bra hjälp i vardagen. Rekommenderas inte minst i förebyggande syfte. Kontakta oss gärna för personlig service, för att hitta rätt hjälp som passar var och en.


VÄLKOMMEN TA KONTAKT FÖR PERSONLIG HÄLSOSERVICE.