Presentation Hälsoprodukter Terapier Kontakta Oss
Logga in till friskvårdsträningen här.

MÅ BRA TEST


Ett snabbt och mycket enkelt test som går ut på att besvara ett 30-tal skriftliga, vardagsnära frågor där svaren sammantaget ger en bra bild av hur Du uppfattar och mår i vardagen. Det utgör också ett bra underlag för att hitta tidiga signaler om det finns något i hälsoväg som kan vara lämpligt och lättare att förbättra innan det ger mer besvärande symtom.

För ytterligare information och beställning, ring 070 - 531 33 84 eller info@aktivhalsoservice.se